Ventilation

Der er de seneste år kommet mere fokus på indeklimaet i privatboligen, kontorer og erhvervsbygninger. Med vores ekspertise kan vi hjælpe jer med at forbedre indeklimaet og imødekomme de nye lovkrav.

Hvorfor investere i et ventilationsanlæg?

Et ventilationsanlæg til boligen eller arbejdspladsen har tre væsentlige formål: At sikre ren indeluft, at regulere fugtigheden i luften og at spare energi.

Nielsen & Brostrøm har mange års erfaring i ventilationsløsninger, der både tilgodeser et komfortabelt luftskifte, og som samtidig genvinder op til 95% af varmen fra den forurenede udsugningsluft til at opvarme den friske indblæsningsluft med.

Et Genvendingsanlæg skaber et bedre indeklima, uanset om opvarmningen sker med el-varme, oliefyr, gasfyr, fjernvarme, biobrændsel eller fast brændsel. Nielsen & Brostrøm tilbyder mange komplete ventilationsløsninger til bolig og erhverv, og sikrer et sundt indeklima mange år frem.

Huset skal også kunne ånde

Lavenergihuse eller bygninger, som er bygget eller renoveret i henhold til de regler om energibesparelse, der er vedtaget i de europæiske lande, skal være udført med tætte fuger. Kun på den måde kan man sikre, at energitabet til omgivelserne kan holdes på et lavt niveau, at der bruges mindre energi, og at dine udgifter til energi kan mindskes.​

Til gengæld forhindrer man derved også et naturligt luftskifte gennem sprækker, fuger, utætte vinduer og døre. Konsekvensen er, at man får et dårligt indeklima med for høj luftfugtighed, for store mængder kuldioxid (CO2) og andre sundhedsskadelige stoffer samt skimmelvækst.

For dem, der bor i huset, er det ensbetydende med utilpashed og i værste fald allergi. For huset er det ensbetydende med skader på huset, og at husets værdi falder.Disse problemer kan ganske vist afhjælpes ved at åbne vinduerne, men derved forsvinder den energibesparelse, man har opnået, ud i den blå luft.

Står valget så mellem frisk luft og energibesparelser?

Nej. Med hjælp fra Nielsen & Brostrøm kan du få begge dele. Uanset, om du bygger nyt eller har et ældre hus, så har vi det rigtige system til dig. Problemet med at spare på energien og samtidig sikre tilstrækkelig ventilation kan kun løses ved hjælp af ventilationsanlæg, som kan styre luftudskiftningen.

Kan jeg få et genvindingsanlæg i mit hus?

Det er ikke alle huse der egner sig lige godt, da der skal føres rør, placeres ud- og indblæsning og der skal være plads til et aggregat. Men vi kommer gerne og rådgiver dig om genvinding i lige præcis dit hus.

​N. Nielsen og A. Brostrøm A/S

Amalienborgvej 13

9400 Nørresundby

Tlf.: 98 13 04 33
E-mail: info@nb-vvs.dk

​Følg os på Facebook

​Din Garanti

Vi er medlem af Tekniq som er din sikring for godt VVS-arbejde. Læs mere ved at klikke på logoet.